top of page

Admissions

תקנון

תקנון הצהרון שלנו

תקנון הצהרון

תאריך כניסה

התכנית לשנת תשפ״ג תתחיל ב״ה כשבועיים אחרי פסח

 

זמני הפתיחה והסגירה בגנים :

פתיחת צהרון מידי יום בשעה 13:30 וסגירתם בשעה 17:00

אנו לא פתוחים בימי שישי ובערבי חג.

 

ההורים מתבקשים לדייק, להביא ולאסוף את הילדים בזמן, למען בטחון ילדיהם והסדר התקין בצהרון.

בכל מקרה ילד שיגיע אחרי 14:00 לא יוכל לאכול את ארוחת הצהריים ויצטרך לחכות עד שמישהו יתפנה לפתוח את השער.

 

איחור לאחר סוף היום, המעכב את הצוות עלול לגרום לנקיטת צעדים מההנהלה

 

תשלומים:

התכנית שלנו היא פרטית לכל דבר ואינה מקבלת סבסוד לעת עתה. לכן נדרש מההורים לשלם מראש באתר על ידי כרטיס אשראי. במידה ולא יסודר התשלום נהיה רשאים להוציא הילד מהתכנית.

 

הופעה וביגוד :

ההורים מתבקשים להביא את הילדים בביגוד צנוע; הבנות: בחצאית וחולצה עם שרוול, הבנים: בכיפה וציצית. וכן

ההורים עצמם, יופיעו לגן בלבוש צנוע, ההולם מוסד של כ״ק אדמו״ר, האמהות לא תופענה בלבוש קצר, ללא שרוול, או במחשוף, דבר המהווה פגיעה ואי נעימות למוסד. איננו רוצים להגיע, למצב, שהדבר יפריע להמשך החזקת הילד בתכנית.

 

ביטוח:

הילדים מבוטחים בעת שהותם במסגרת בצהרון. חפצי הילד/ה כגון: בגדים, עגלות וכו' אינם מבוטחים. יש לרשום את שם הילד/ה או סימון אחר ע"ג מעילים, תיקים וחפצי הילד/ה למניעת החלפה או אובדן.

 

עזיבות 

יש להודיע על עזיבת הילד את הצהרון, חודש מראש. עזיבה לפני זמן זה מחייבת תשלום של כל החודש.

 

מחלה:

אין להביא לצהרון ילד חולה, או הזקוק לקבל תרופות כלשהן.

 

הסעות/נסיעות ויציאות :

בימים ואירועים מיוחדים כגון הצגות, ביקור בביהכ"נ, גנים למינהם יצאו התלמידים מהגן בצורה מבוקרת,

אחראית ומאובטחת, לפעילות זו חוץ לכתלי הצהרון. בחתימתנו על תקנון זה, הננו מאשרים את יציאתו של ילדנו.

 

הגעה לצהרון לילדי התלמוד תורה:

אחד מאנשי הצוות ימתין לילדים כל יום ביציאה מהתלמוד במשך כמה דק׳ ואז תביא אותם ברגל לצהרון (חוץ מימי גשמים, שתהיה הסעה) על ההורים להסביר לילדיהם שהם צריכים לצאת מיד בסיום שעות התלמוד תורה.

 

אנשי מקצוע שונים המבקרים בגן

בצהרון מבקרים וצופים לרווחת וקידום הילדים אנשי מקצוע שונים, יועצים, מדריכה, קלינאית תקשורת, מרפא בעיסוק, טיפול רגשי וכד'. כ"ז ע "מ לסייע לילדים מתקשים, ולקדמם במידת הצורך.

אנשי המקצוע הנ"ל, יבקרו בצהרון, לתת מענה לחינוך הילדים היקרים. וכן יתבקשו במידת הצורך, לצפות

בילדים בעת שהייתם בצהרון ולאבחן את הקשיים, שאיתם מתמודדים. ע"מ לתת מענה ופתרון הולם לקושי. בחתימתכם על תקנון זה, אתם מאשרים לצוות הגן, למסור מידע ולאפשר לצוות המקצועי, לצפות בבנכם.

 

הצהרון יפעל ברוב ימי החופש בתוספת תשלום על שעות הבוקר והכל לפי הודעה מצד הצהרון

DSC08116.JPG

הרשמות

הצהרון שלנו הוא צהרון פרטי שפועל לעת עתה עבור בנים מכיתות א׳ ו-ב׳

 כל הילדים שמתאימים לתנאים ושהוריהם מסכימים  לכללי הצהרון יכולים להרשם

 

כדי לקבל יותר מידע

שמואל: 052-696-4301

bottom of page