top of page

Programs

למלא את הזמן באור

וקָנֶה לך חבר

כמה שעות בשבוע של לימוד ושכלול השליטה בכתיבה. כתיבה היא כלי נפלא לביטוי הנפש
שליטה מלאה בכתיבה עוזרת מאוד לילדים להמשך מסלול הלמידה בעוד שאי שליטה יכולה ליהיות סיבה לחוסר ביטחון 

נגינה

הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא
קולמוס הנפש

הרבי ריי״ץ

כמה שעות בשבוע של לימוד נגינה על כלים שונים כמו פסנתר וחלילית, מקהלה ועוד משחקי נגינה

משחקים

ילדים גם צריכים זמן למשחקים אבל גם המשחקים יכולים ליהיות

הזדמנות לצמיחה ולימוד

גם ההפסקות אצלנו הן הזדמנות ללמוד משהו

כי הם חיינו ואורך ימינו

ילדים הם כמו ספוג, יכולים ללמוד הרבה ומהר מאוד, הם רק צריכים לאהוב את זה.

כמה שעות בשבוע של לימוד תורה לפי רמות הילדים

חומש, משניות, חסידות לפי ערך, סיפורי חסידים
 

משחקי חשיבה

בעידן הנוכחי, חשוב יותר מתמיד

לעורר ולדרבן מחשבה וריכוז

שחמט היא דוגמא לטובה למשחק שדורש חשיבה והבנת כללים

גדולה לגימה שמקרבת

ארוחה טובה מבושלת במקום וברכת המזון בשירה היא הזדמנות לקרב את הלבבות ולתת לילדים את כל
האנרגיות שהם צריכים כדי ללמוד

(מוצרים העדה החרדית ולנדאו, בשר שחיטת ליובאוויטש)

bottom of page